Stichting Waar een Wil is

  

Nieuwsbrief 2, 16 maart 2015

Dag van de Zorg 21 maart 2015

Dag allen,

Hierbij Nieuwsbrief nummer 2.

We gaan er van uit, dat de eventuele vragen die er bij u nog leven met onderstaande informatie is opgelost. Zo niet dan bellen met Wil Luchjenbroers : 06-23479222.

We willen eerst nog even ingaan op een aantal zaken uit Nieuwsbrief 1.

Onduidelijkheid

Er was voor Harriet en mij heel veel onduidelijkheid m.b.t. de positie van de (kleine)zorgaanbieders.

Vraagstukken die met de zorg en de veranderingen in de zorg te maken hebben.

B.v. hoe kan je nu kleinschalige zorgaanbieders “verplichten” samen te werken, samen één aanbesteding? Je mag toch geen prijsafspraken maken. Je kon nergens terecht met je vragen. Achteraf bleken deze vragen overal te spelen.

We vonden, dat we daar wat om heen moesten organiseren, een soort Zorgbeurs met Zorgroute, net als bij een atelierroute. Zo is het idee ontstaan van het organiseren van een Zorgdag op 21 maart in de landelijke week van de Zorg en Welzijn in het gemeentehuis van Borger-Odoorn te Exloo.

We hebben de organisatie van de Zorgdag ondergebracht bij : “Stichting Waar een Wil is”. (www.stichtingwaareenwilis.nl). We hebben bij de belastingdienst een aanvraag ingediend om onze stichting aan te merken als een ANBI. (Algemeen Nut beogende instelling) en we zijn via ECABO erkend als een leerbedrijf voor stagiaires Beroepsonderwijs voor Openbaar Bestuur en Zakelijke Dienstverlening . E.e.a. in samenwerking met De Paasbergen Odoorn.

Dinsdagavond 24 februari is het voltallig bestuur (Harriet en ik, Oscar Philips, advocaat en Mw. Aly Meijer, unitmanager De Paasbergen) voor het eerst bij elkaar geweest, en na nog een aantal bijeenkomsten zijn we er uit m.b.t. de voorbereidingen voor 21 maart. Alles is geregeld in de avonduren en in de weekenden. Feit blijft en is : we zijn allemaal vrijwilligers en het is voor ons de eerste keer, dat we zo een dag organiseren. Er zijn nog een aantal zaken die nog lopen zoals een Zorgmeldpunt, de aanmaak van een vraagbaak op de website over Levensbestendig Wonen, en een projectenaanvraag voor een subsidie bij de provincie. Wat kunnen we als Stichting doen voor bijvoorbeeld De Fabriek Odoorn m.b.t. inzet van jongeren met een “rugzakje”, hoe kunnen we als

Stichting bijdragen aan de mobiliteit op het platteland en ons steentje bijdragen aan een VITAAL PLATTELAND?

Via de website bereikte ons de vraag wat het doel is van de Zorgbeurs. Het antwoord luidt: maak je zichtbaar, maak kennis met elkaar, maak kennis met de Sociale Teams van Borger-Odoorn, gebruik elkaars ervaringen, werk samen. Bespreek met elkaar de problemen waarmee we nu te maken hebben, probeer samen tot oplossingen te komen. U maakt zelf uw dag. Tijdens de afsluitende netwerkborrel op 21 maart om plm. 17.00 uur kan besproken worden hoe onze Stichting verder invulling kan geven aan het zorgmeldpunt.

We hebben een overzicht van de deelnemers in het gemeentehuis en op de Zorgroute gemaakt. Deze week komt er nog een hele pagina in de WIWU. U als bijzondere en UNIEKE ondernemingen staan er in vermeld. We zijn blij, dat we u hier in onze omgeving hebben. We laten samen zien hoe uniek, sociaal en bruisend we hier in onze gemeente zijn.

Zorgbeurs en Zorgroute

Als bijlage bij deze nieuwsbrief is een overzicht gevoegd van alle organisaties die zich hebben aangemeld of optreden als sponsoren. We komen op plm. 60 deelnemers in het gemeentehuis en plm. 15 deelnemers op de Zorgroute. Zo goed als mogelijk hebben we geprobeerd via de websites alle overige informatie van uw bedrijf of organisatie erbij te zoeken. Mocht iets niet juist zijn, vernemen we dat graag per mail: walsteijn.prins@ziggo.nl.

De websitebouwer Ruben Sloot heeft alles ook op de website gezet.

Gemeentehuis

Het gemeentehuis is zaterdag 21 maart geopend vanaf 13.00 uur. U kunt parkeren op de parkeerplaatsen rondom het gemeentehuis. Er kunnen plm. 200 auto’s staan.

De facilitaire organisatie in het gemeentehuis ligt bij Henny Homan en Tiny. Henny Homan gaat ook over het interne TV circuit. Als hierover vragen zijn kunt u zich bij deze twee dames melden.

We raden u aan om uw foldermateriaal op een steekkarretje te zetten zodat het vervoer niet te zwaar wordt want u moet toch een stukje lopen. De steekkarretjes kunnen als u “afgeladen” heeft in de z.g. “Opkamer” staan. U krijgt bij binnenkomst informatie hierover.

Binnenkomst

In de hal waar u binnen komt krijgt u eerst een badge. Doe de badge op zodat u herkenbaar bent. Wij stellen het op prijs, dat u de badge na afloop inlevert bij één van de bestuursleden of vrijwilligers.

In de Grote binnenkomsthal staat, om u in de sfeer te brengen, Dr. Gipsy een zigeunerorkestje uit Haren.

De hele middag is ook een harpiste uit onze gemeente aanwezig, haar naam is Frederike Spakman.

Er zijn een vijftal scholieren, stagiaires en ons bestuur die u naar uw informatiestand begeleiden en u wijzen op de toiletten. Als u een laptop of i.d. meeneemt, kunt u in de raadszaal “inpluggen” onder de tafels. Indien u verder stroom nodig heeft dient u zelf een kabel(haspel) mee te nemen. Indien u een film of PP presentatie heeft kunt u in overleg gebruik maken van het interne TV circuit. Er is WIFI aanwezig.

Maten van de tafels : in de ruimtes 1, 2, 3 en 4 : varieert ; lengte : 150-180, diepte 70-85 cm.

In de Raadszaal : breedte 1 mtr. bij 75 cm diep.

Ter herinnering : deze beurs, markt is van informatieve aard en om onderling te netwerken. Neem a.u.b. niet uw hele hebben en houden mee. U komt dan zeker ruimte te kort om uit te stallen.

Opening

Vanaf 14.00 uur is het gemeentehuis voor het publiek geopend. Om 13.50 uur willen Harriet en ik een korte opening doen en Mw. Roos De Lier, Teamcoördinator Sociale Teams Borger-Odoorn wil u daarna nog even toespreken. Koffie, thee, koek staan voor u gereed in de Rode Hal en zijn gratis.

Senioren

Om 16.00 uur verwelkomt wnd. Burgemeester Piet Adema de senioren van de Paasbergen die dan een paar uur hebben genoten van een busreis door de gemeente.

Indien er in uw omgeving belangstelling is voor de rondrit door de gemeente, dan kan men zich melden bij mw. Gerrie Hamberg van de Paasbergen. Deelname kost : € 2,00. Start bij De Paasbergen.

Wat verwachten we van u:

Een goed humeur en het gevoel van YES we gaan er voor. Harriet en ik staan open voor opbouwende kritiek. Laten we er van uit gaan dat alles op rolletjes loopt. We hebben ons best gedaan om van deze dag een dag van U te maken.

En vergeet uw visitekaartjes niet. NETWERKEN, netwerken.

De Zorgdag duurt tot 17.00 uur. We verwachten van u, dat u ook tot deze tijd blijft.

Om 17.00 uur (na vertrek van bezoekers) gaan we nog aan een (gratis) NETWERKBORREL (of fris) in de hal. U bent daarvoor van harte uitgenodigd tot plm. 18.30 uur. De Zorgdag eindigt dan en het bestuur heeft met de leiding van het gemeentehuis afgesproken, dat we de ruimtes netjes en opgeruimd achter laten.

We gaan ons beraden op een eventueel vervolg in 2016.

Programma Locatie De Paasbergen: zie WIWU van deze week.

Het is zeker de moeite waard om in de ochtend De Paasbergen te bezoeken.

Zorgroute

U kunt de zorgroute rijden vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur. De aanbieders zijn herkenbaar aan ballonnen aan hekken, bomen of i.d. Adressen vindt u in de WIWU van deze week onder “Zorgroute”

De laatste nieuwtjes kunt u vinden op onze website : www.stichtingwaareenwilis.nl