Stichting Waar een Wil is

  

ANBI gegevens

Stichting Waar een Wil is

Zetel

Stichting Waar een Wil is is gevestigd in de gemeente Borger-Odoorn.

RSIN nummer / kvk

RSIN: 8546.36.894

KvK:  62080873

Postadres

Hoofdstraat 26, 7875 AC Exloo

Internetadres

www.stichtingwaareenwilis.nl

Beloningsbeleid

Voor de bestuursactiviteiten ontvangen de bestuurders geen vergoeding.

Eventuele onkosten, voor zover niet bovenmatig, worden vergoed.

Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting, zodat overigens geen beloningsbeleid van toepassing is.

Actuele bestuurssamenstelling

Voorzitter                               :    Willemiena Christina Luchjenbroers (Wil)

Secretaris/penningmeester :   Harriët Jelma Heleen Prins (Harriët)

Bestuurslid                             :   Oscar Meindert Martinus Philips (Oscar)

Bestuurslid                             :   Allegonda Johanna Maria Meijer - Pijnaker (Alie)

Jaarrekening/jaarverslag

De stichting is opgericht op 12 december 2014 er is dus nog geen jaarverslag over 2014 mogelijk.

Financiële verantwoording

Op 31 december 2014 had de stichting nog geen vermogen.

Voor 1 juni 2016 zal de balans betreffende het kalenderjaar 2015 gepubliceerd worden en zal de staat van baten en lasten met een toelichting gepubliceerd worden. Tevens zal een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop worden vermeld voor wat betreft het kalenderjaar 2016, opgesteld aan de hand van de ervaringen en behaalde resultaten in 2015.

Volledige statuten via de onderstaande link zijn onze volledige statuten te downloaden :

Belastingdienst : door op het onderstaande logo van de belastingdienst te klikken word u doorverwezen naar de site van de belasting dienst. Bij instelling vult u dan in : Stichting waar een wil is, en bij vestigingsplaats : Exloo. Zo kunt u zien dat onze ANBI status door de belastingdienst erkend is.