Stichting Waar een Wil is

  

Dag van de zorg : 21 maart 2015

Op elke 3e zaterdag in maart vindt er een landelijke Open Dag van de Zorg plaats. Op deze dag openen zorg- en welzijnsorganisaties uit heel Nederland hun deuren voor belangstellenden.

Stichting “Waar een Wil is” wil gelet op haar doelstelling hier aan verantwoording in nemen. Ook de “gemeente” Borger-Odoorn neemt hierin haar rol. Zij bieden die dag ruimte, tafels en personeel zodat elke zorgaanbieder die maar iets te bieden heeft, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de net ingestelde sociale teams van Borger-Odoorn zich daar kunnen presenteren en we samen een grote zorgbeurs kunnen organiseren.

De dag is bestemd voor onze inwoners, voor iedereen die kennis wil maken met de zorg; in wat voor vorm dan ook. Van jong tot oud, hulpbehoevend; iedereen is van harte welkom.

Om de komende jaren over genoeg gekwalificeerd personeel te kunnen beschikken is het ook van belang om de studie zorg- en welzijn onder jongeren te stimuleren en onderwijsinstellingen die dit bieden, deze dag ook ruimte te bieden zodat ze zich kunnen presenteren.

Maar ook de Hospice uit Emmen, Alzheimercafe, diverse ondernemers die iets met uitvaart te maken hebben, organisaties die zich bezig houden met dyslexie en taalachterstand, pedicure, Eco Oostermoer, een jonge coöperatie zonder winstoogmerk, die zich bezig houdt met Breedband op het Platteland, “helende harpen” voor mensen met spasme of reumatische klachten en diverse (zorg)ondernemers zijn op de markt aanwezig.

We organiseren een busreis voor bewoners van de zorginstelling en de aanleunwoningen van de Paasbergen door de gemeente Borger-Odoorn, met een tussenstop bij het MFA in Nw-Buinen, waar de bewoners een film kunnen zien over de gemeente. Vervolgens vertrekt de bus richting het gemeentehuis, waar de bewoners een kijkje kunnen nemen in het gemeentehuis en de diverse zorgaanbieders kunnen bezoeken.

Ook is er een z.g. zorgroute uitgezet. Deze voert langs talloze zorgaanbieders. Zij openen hun deuren voor een kijkje achter deze deur.

Aanmaak website Zorgmeldpunt

Het komende jaar gaat er veel veranderen in de zorg en we willen graag een website waar inwoners van Borger-Odoorn zowel de negatieve als positieve zaken m.b.t. zorg kunnen rapporteren en dit op onze website melden zodat we een gerichte bijdrage kunnen leveren aan zorg en ondersteuning.