Stichting Waar een Wil is

  

Realisatie van ons doel

De Stichting zal er alles aan doen om haar doelen te bereiken door middel van:

1)      Mensen laten kennismaken met de mogelijkheden van ondersteuning binnen de gemeente Borger-Odoorn en de daaromheen liggende gemeente. De eerste mogelijkheid hiervoor zal de “Dag van de Zorg” zijn op 21 maart.

2)      Muziek (harp) ter bevordering van interactieve contacten. Een voorbeeld hiervan is de inzet van een harp voor mensen met spasme of reumatische klachten.

3)      Biodiversiteit en duurzaamheid voor ons allen. Dit willen we bereiken door het aanbrengen van plantenbiodiversiteit voor ontwikkeling en instandhouding van insecten zoals vlinders, verschillende bijensoorten en honingbijen.

4)      Voeding en medicijnen : Natuurlijk fit. Borger-Odoorn is een Cittaslow gemeente. Dit betekent, dat Borger-Odoorn een internationaal keurmerk heeft op het gebied van landschap, leefomgeving, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit. 

Gerelateerd hieraan willen wij voorlichting en begeleiding geven over eerlijker, diervriendelijker en plantaardiger eten. Dit ook om lichamelijk overgewicht en verspilling tegen te gaan. Door wie : inschakeling van een Euro Toques kok en een diëtiste.

Opmerking : Euro Toques Koks hebben als doel : het behouden van culinaire tradities en het beschermen van kleine, vaak plaatselijke producenten, ondernemers.  

5)      Meer vrouwen in bestuurlijke functies. Met de nieuwe wet Bestuur en Toezicht wordt gestreefd naar minimaal 30% vrouwen in besturen. Kijkende naar de gemeente Borger-Odoorn zie je dat daar lang niet aan kan worden voldaan. Onze Stichting wil daar wat aan doen. Door projecten die vooral zijn gericht op vrouwen in achterstandsposities worden deze vrouwen getraind in bestuurlijke vaardigheden, zodat ze makkelijker doorstromen naar een plaats in een bestuur. Dit kan in de politiek, maar ook in organen als wijkraden, dorpshuizen, verengingen, oudercommissies of belangenorganisaties. We hopen, dat vrouwen van de vaak vrijwillige functies uiteindelijk overstappen naar betaald werk. 

6)      Sturing houden met je motoriek. In de gemeente Borger-Odoorn zijn er diverse zwem- en gymnastiekverenigingen; ook voor ouderen. Door meer voorlichting te geven aan b.v. ouderen willen we “het achter de geraniums zitten” omzetten naar een meer actieve houding. Onderzoek heeft uitgewezen, dat b.v. dementerende ouderen lichamelijk en geestelijk sterker worden door beenspieroefeningen en wandelen. Maar we willen ook de onderlinge banden versterken. Bij bestaande voorzieningen zoals zorginstellingen worden diverse actieve (mid)dagen georganiseerd waar jong en oud aan mee kan doen. Onze bedoeling is om groepen met elkaar kennis te laten maken door ze te brengen en te halen en bewegen te promoten. 

7)      Eenvoudig digitaal werken zodat iedereen straks is voorbereid op het werken met een goede, hoogwaardige en toekomstige ICT-infrastructuur. In Drenthe kan nog steeds 9 procent van de inwoners niet beschikken over een snelle internetverbinding, vooral in de perifere gebieden. Tien procent van de bedrijven in de provincie is er van verstoken, tenzij ze bereid zijn zelf som tienduizenden euro’s op tafel te leggen voor aansluiting.  De Stichting “Waar een Wil is” heeft contacten met Eco Oostermoer, een jonge coöperatie, zonder winstoogmerk, gedragen door enthousiaste vrijwilligers uit o.a. de gemeente Borger-Odoorn. Samen met Eco Oostermoer willen we OpenNet introduceren; toegang tot een toekomstbestendige breedbandverbinding met maximale snelheid. 

8)      Aanmaak website levensbestendig wonen Iedereen probeert zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Door een verbouwing of kleine aanpassingen kan het wonen gemakkelijker worden.In samenwerking met de ondernemersvereniging Borger-Odoorn een website opzetten. 

Op de website komt allerlei informatie te staan over bijvoorbeeld het aanpassen van de woning of over zorgdomotica. Zorgdomotica is het automatiseren van elektrische apparaten of voorzieningen in de woning. Bij zorgdomotica kan gedacht worden aan deuren die automatisch open en dicht gaan als je er voor staat of gordijnen die dicht en open schuiven. Of informatie over bouwondernemers, etc. etc. De informatie op de website wordt ook toegankelijk voor een bredere regio zoals de gemeenten Emmen, Aa en Hunze, Stadskanaal zodat zij ook weer gebruik kunnen maken van de ondernemers en de bestaande voorzieningen in Borger-Odoorn.