Stichting Waar een Wil is

  

Symposium/ beurs voor de Zorg 2016

Naam: “De kunst van het ouder worden” 

Uitvoering: Stichting “Waar een Wil is”.

Datum: 8 oktober 2016 

Plaats: gemeentehuis te Exloo (gemeente Borger-Odoorn)

 

Doelstelling van de Stichting (ANBI status):

- Het bevorderen en behouden van een goede samenleving en leefbaarheid op het platteland en de  

  samenwerking vergroten tussen de burger, overheid, verenigingen, stichtingen, coöperaties,  

  dorpsbelangen en zorginstellingen;

- De ondersteuning van kansarmen of zwakkeren in de samenleving;

- Het versterken van de positie van de vrouw in de samenleving op het platteland.

 Programma:

Dementie zal een belangrijk onderdeel van de beurs zijn, maar we willen de beurs iets ruimer trekken. We hebben de beurs daarom de naam gegeven van: “De kunst van het ouder worden”.

Op deze manier vallen er meer zaken onder: Parkinson, hersenletsel, de partners van mensen met een beperking, hoe kom je aan een indicatie, welke rol speelt het sociale team. Allemaal zaken waar heel veel burgers tegenaan lopen. 

 

Er zijn dan vier hoofdthema’s:

- Eten en drinken

- Muziek en bewegen (het I-Podproject van Music& Memory)

- Kleinschalig wonen en dagopvang;

- Domotica.

Aan de beurs werken mee:

Een aantal medewerkers van Treant, locatie De Paasbergen, Zorggroep Tangenborgh, de Sociale Teams van de gemeente Borger-Odoorn, Tineke Heeres (klinisch geriater, thans bestuurslid van de hospice in Emmen) en Hanneke te Winkel (heeft geneeskunde gestudeerd en heeft jaren les gegeven aan de opleiding muziektherapie). Het symposium/de beurs is bestemd voor Zorginstellingen, inwoners, etc.

Twee gastspreeksters voor de dag van de zorg zijn:

- Manon Bruinsma: Music & Memory (het I-Podproject): bekend uit TV programma bij MAX. 

De noodzaak voor gepersonaliseerde muziek. Het is aangetoond dat muziek mensen met dementie op zeer krachtige manieren raakt. Het luisteren naar favoriete muziek verhoogt de kwaliteit van leven, maakt interacties soepeler en het verbetert de afdelingssfeer. Gepersonaliseerde muziek vermindert pijnklachten en depressie.

 - dr. Anneke van der Plaats: van o.a. “De wondere wereld van dementie.”

 Er is steeds meer, als gevolg van onderzoek, bekend over de werking van onze hersenen.Anneke van der Plaats is geriater en heeft de nieuwe inzichten van de hersenkunde toegepast in de dementie.  We kunnen tegenwoordig antwoord geven op vragen als: “Hoe neemt iemand de omgeving in zich op?” of “hoe verwerkt iemand prikkels uit die omgeving?”.

 Door deze nieuwe inzichten snappen we ook steeds beter hoe de hersenen van een dementerende werkt. Dit betekent onder meer dat we in de omgang geen trucjes, kunstjes of handigheidjes hoeven te gebruiken. We kunnen nu achterhalen waar de oorzaak van complex gedrag kan liggen en kunnen bedenken hoe we hier professioneel mee om kunnen gaan.

 Overige gasten:

“De zingende broeder” zal tussen de lezingen door een aantal liedjes spelen/zingen.

De zingende broeder treedt op als amusement zanger in zorginstellingen voor ouderen. Hij zingt populaire Nederlandstalige liedjes uit de jaren 30, 40 en 50 van de vorige eeuw en begeleidt zichzelf daarbij met de gitaar. Door zijn muziek haalt hij de ouderen uit hun isolement.

Harpiste Frederike Spakman-Eschauzier, harpiste uit 1 e Exloermond.

Ze draagt een steentje bij op deze wereld in de vorm van kunsteducatie en in het bijzonder aan muziekeducatie. Kunsteducatie met een hoofdletter heeft te maken met Levenskunst/ coaching/ psychologie en filosofie.

 Peter Krako en zijn echtgenote Aïsha Krako-Bransen van Memories Uitvaartmuziek, uit Valthermond.

Music & Memory NL is een non-profitorganisatie die de kwaliteit van leven voor zorgafhankelijke ouderen wil vergroten door middel van gepersonaliseerde muziek. Zij beogen door het bieden van trainingen en door het creëren van een netwerk van gecertificeerde zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, hospices, gepersonaliseerde therapeutische muziek tot een basiselement binnen de zorg te maken.


Dansschool Poelman, Stadskanaal – demonstraties rollator dansen

De dansvorm Rollatordans is geschikt voor veel doelgroepen en alle leeftijden, waarbij men kan denken aan kinderen met aangeboren of verworven handicaps, volwassenen met beperkingen, dansers met een verstandelijke beperking en ouderen.

Op voorspraak van de Stichting Waar een Wil is worden alle zorginstellingen in de gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Stadskanaal aangedaan om 3 sessies te verzorgen, samen met nog een instructeur. De Stichting Waar een Wil is verzorgt de scholing van een dansinstructeur en fysiotherapeut zodat ze de sessies kunnen verzorgen.

 

Foto-expositie:

Voor en tijdens de Zorgdag een tijdelijke expositie inrichten met een aantal foto’s van Tineke Goinga. We denken gedurende een periode van twee maanden, zodat ook tijdens de beurs de foto’s al in het gemeentehuis hangen. Tineke Goinga heeft veel foto’s gemaakt over het “ouder worden” met zijn beperkingen.